Muzeum Zamkowe w Malborku
  Muzeum Zamkowe w Malborku
◄◄szczegóły►►
82 - 200 Malbork ul. Starościńska 1
Tel. 48 55 647 08 00 fax: 48 55 647 08 03
www.zamek.malbork.pl  sekretariat@zamek.malbork.pl 
Muzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku
 

ZAMEK MALBORK (niem. Marienburg – Gród Maryi) – arcydzieło architektury obronnej i rezydencyjnej późnego średniowiecza. Największy gotycki zespół zamkowy na świecie, o powierzchni ok. 21 hektarów i łącznej kubaturze budynków przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych, uważany za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka.

Malbork budowany był etapami od początku lat 70. XIII w., stając się z czasem podstawowym elementem systemu warowni w krzyżackich Prusach. Początkowo (od 1280 r.) pełnił funkcję jednego z zamków komturskich. W roku 1309 został siedzibą wielkich mistrzów Zakonu. Intensywnie rozbudowywany, w wieku XIV uzyskał formę trójdzielnego założenia obronnego z wyraźnie wyodrębnionym Zamkiem Wysokim (klasztor), Zamkiem Średnim (siedziba wielkiego mistrza i wielkiego komtura, centrum polityczne i administracyjne państwa zakonnego) oraz Przedzamczem (rozległe zaplecze gospodarcze). Jako stolica państwa Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zamek stał się głównym ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym, gospodarczym, a także religijnym. Aż do pierwszej połowy XV wieku, Malbork słynął na całym kontynencie jako jedna z dwóch głównych baz wypraw krzyżowych na Litwę i Żmudź oraz miejsce spektakularnych zabaw, uczt i turniejów, przyciągających do Prus rycerstwo z wielu krajów Europy.

Muzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku
 

W roku 1410 – po klęsce wojsk krzyżackich pod Grunwaldem – twierdza nad Nogatem, niezdobyta przez wojska polsko-litewskie, uratowała dalszą egzystencję Zakonu. Pogłębiający się kryzys polityczny i gospodarczy państwa zakonnego, doprowadził do rewolty poddanych (1454) i wcielenia kraju do Korony Polskiej. W roku 1457, wykupiony z rąk krzyżackich zaciężnych, Malbork przeszedł w ręce króla Kazimierza Jagiellończyka. Odtąd, przez ponad trzy stulecia, warownia spełniała rolę czasowej rezydencji władców Polski, bazy militarnej w Prusach Królewskich oraz siedziby starostów, którzy dysponowali władzą administracyjną, wojskową, policyjną i sądowniczą.

W rezultacie pierwszego rozbioru (1772), północne ziemie Rzeczypospolitej, a z nimi twierdza nad Nogatem, znalazły się w granicach Prus. W okresie pruskim Zamek służył jako koszary i magazyny. Poważnie zdewastowany, odzyskał swój gotycki kształt w wyniku wielkich prac rekonstrukcyjnych prowadzonych pod koniec XIX i na początku XX w. przez wybitnego architekta Konrada Steinbrechta.

Muzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku
 

W roku 1945 gospodarzami Malborka raz jeszcze stali się Polacy. Straszliwie zniszczony w ostatniej fazie II wojny światowej, Zamek został z biegiem czasu podniesiony z ruin. Nadal pozostaje obiektem intensywnych prac konserwatorskich. W roku 1997 Zespół Zamkowy Malbork wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Gospodarzem twierdzy nad Nogatem jest dzisiaj Muzeum Zamkowe w Malborku, utworzone w 1961 r. Do jego podstawowych zdań należy opieka nad substancją zabytkową Zamku, prowadzenie prac badawczych i konserwatorskich, gromadzenie, działalność edukacyjna oraz przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Placówka dysponuje dwudziestoma trzema kolekcjami z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, architektury i historii. Do najciekawszych z nich należą zbiory wyrobów z bursztynu, militariów, numizmatów, detalu architektonicznego i rzeźby. Poza swoją działalnością podstawową, muzeum angażuje się w organizację sympozjów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, na przykład muzycznych i teatralnych, a nawet historycznych widowisk plenerowych w rodzaju „Oblężenia Malborka”. Zamek nad Nogatem bywa też dosyć często planem zdjęć filmowych i telewizyjnych. W miesiącach letnich, wieczorami, prezentowane jest w jego murach widowisko światło i dźwięk.

Na specjalne zamówienie, ośrodek konferencyjny „Karwan” organizuje i prowadzi spotkania grup zawodowych, biesiady, warsztaty oraz zamkowe gry przygodowe.

Muzeum Zamkowe w Malborku
Muzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku
 

Oblężenie Malborka. Impreza nawiązuje do wydarzeń, które rozegrały się w Malborku w 1410 roku. Wtedy właśnie Król Polski Władysław Jagiełło wraz ze swoimi wojskami, tuż po wygranej bitwie pod Grunwaldem, podjął próbę zdobycia krzyżackiej twierdzy. „Oblężenie Malborka”, znane jest ze swej widowiskowości i niepowtarzalnej atmosfery. Każdy kto przybywa w tym czasie do Malborka odbywa fascynującą i niezapomnianą podroż w czasie. Serdecznie zapraszamy.

Muzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Рейтинг@Mail.ru